Giấy đục lỗ

Giấy đục lỗ được sản xuất rất đa dạng từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau như bột pha (mixed puld paper), bột giấy tái sinh (recycled paper), cho đến bột giấy tinh chế (virgin puld paper). Các yếu tố đặc trưng của giấy đục lỗ dùng làm để lót vải hay trải vải có đặc tính chung láng mịn, thẳng đều và dai, đảm bảo giấy bị kéo căng nhưng không đứt, đảm bảo giấy đục lỗ thông hơi tốt

Hiện nay không có các mục tin tức.