Giấy tissue

Giấy Tissue (giấy sinh hoạt) đã và đang được sử dụng phổ biến từ xưa tới nay, tuy nhiên người tiêu dùng vẫn có thói quen sử dụng lẫn lộn giữa các loại giấy này, do chưa phân biệt được sự khác nhau giữa mục đích sử dụng.